Linkedin förlorade tvist med Tyresöföretagare

Linkedin menar att en Tyresöföretagares varumärke går att förväxla med yrkesnätverket. Därför kräver man att registreringen ska upphävas. Men Patent- och registreringsverket avslår Linkedins begäran.      ...

Publicerad av: dn.se Nyheter - Nyheter - Thursday, 16 February